Vill du bli medlem?

Kontakta oss via facebook eller mail.

Sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna frågor: info@unicreators.se

Ordförande

Emil Larsson: ordforande@unicreators.se

Vice ordförande

Jacob Lindström: viceordforande@unicreators.se

Kassör

Robin Pöhnert: kassor@unicreators.se

PR

Matilda Sandgren: pr@unicreators.se

Sekreterare

Mattis Johansson: sekreterare@unicreators.se

Förvaltare

Pelle Björnström: forvaltare@unicreators.se